SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Stratejik Hedefler

– Akademik personel memnuniyet oranını artırmak,
– İdari personel memnuniyetin oranını artırmak,
– Öğrenci memnuniyet oranını artırmak,
– Akredite olan program sayısının en az 1 olması
– Yayın sayısının son beş yılda %20 artırılması,
– Öğretim elemanlarının/üyelerinin yılda 1 kez/kişi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı,
– Kalite kültürünü güçlendirmek için en az yılda 2 eğitim ve/veya seminer düzenlemek,
– Fakülte web sitesininde eğitim- öğretim ile ilgili dökümanların her eğitim-öğretim dönemi başında olmak üzere yılda 2 kez güncellenmesi,
– Fakültemüzden mezun olacak öğrenciler için bir takip/izlem sisteminin oluşturulması.