Hakkımızda | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri açılmış olup bölümlerimiz öğrenci alımına başlamıştır. Her üç bölümümüzde ilk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 04.07.2017 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.  20 Profesör, 1 Doçent Doktor, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 21 Araştırma Görevlisi olmak üzere 57 Akademik Personel Fakültemiz bünyesinde görev yapmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nin vizyonu, sağlıkta yenilikçi bakış açısıyla, araştırma, eğitim ve hizmet
alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, toplumun sorunlarına sürdürebilir
çözümler getiren, saygın, dünyada öncü bir fakülte olmaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonu evrensel ilkeler doğrultusunda, birey ve toplum sağlığının
korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal
sorumluluk sahibi, eleştirel düşünen, yenilikçi, bilimsel, insani ve etik değerlere öncelik veren, sağlık
politikalarında aktif rol alan, disiplinlerarası işbirliğine önem veren, otonom sahibi saygın ve üstün nitelikli,
kalite odaklı sağlık profesyonelleri ve eğitimcileri yetiştirir.

Kalite Politikası

– Misyon ve Vizyonu doğrultusunda sağlık profesyonelleri yetiştirmek

– Kalite yönetim sistemini sürekli güncellemek ve iyileştirmek

– İç ve dış paydaşların beklentilerini karşılayabilecek mezun ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmaktır